Similarities and Differences – Our European Cultures

Dane Projektu: Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-2-PL01-KA105-082619 Czas trwania: …. Wymiana młodzieży: ……. r. Project Data: Project implemented by the European Foundation for … Czytaj dalej Similarities and Differences – Our European Cultures