„Our planet needs you – Ecological Volunteering”

Z dumą pragniemy poinformować, że nasz nowy projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ został zaakceptowany 

W projekcie weźmie udział 40 osób z 4 krajów: Polski, Bułgarii , Grecji i Litwy, interesujące się tematami z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wolontariatu. Realizując projekt chcemy pokazać młodym ludziom w jaki sposób każdy z nas może przyczyniać się do ochrony naszej planety. Chcemy także zaszczepić w uczestnikach projektu ideę bezinteresownej pomocy poprzez aktywne uczestnictwo w wolontariacie ekologicznym. Poprzez nasze działania pragniemy pokazać młodzieży korzyści dla dobra ogółu i jednostki płynące z ochrony środowiska, recyklingu i dbania o najbliższe otoczenie nawet najprostszymi, bezpłatnymi sposobami. Chcemy aby uczestnicy zwiększyli swoją
świadomość ekologiczną oraz zrozumieli jak ważna jest odpowiedzialność za środowisko naturalne. Poprzez kontakt z osobami z innych krajów uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego kraju, jego tradycjach i kulturze, a także obalić negatywne stereotypy na jego temat. W trakcie projektu wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej. Głównym działaniem naszego projektu, będzie wymiana młodzieży, która odbędzie się Poroninie w dniach 17 do 24.09.2018r. W trakcie wymiany młodzieży weźmiemy udział międzyinnymi w pracach wolontariackich w Tatrzańskim Parku Narodowym i o tym już wkrótce pojawi się wiecej informacji. 

Wszystkie informacje związane z projektem i jego realizacją będziemy na bieżąco umieszać na Fanpagu naszej Fundacji oraz na Fanpagu naszego projektu, na które serdecznie zapraszamy :).

We are proud to announce that our new project implemented byb European Foundation for Eduaction and Sport, funded under the Erasmus + program has been accepted 

The project will be attended by 40 people from 4 countries: Poland, Bulgaria, Greece and Lithuania interested on topics in the field of ecology, environmental protection and volunteering. By implementing the project, we want to show young people how each of us can contribute to the protection of our planet. We also want to instill in the participants of the project the idea of selfless help through active participation in ecological volunteering. Through our activities, we want to show young people the benefits for the public, the individual from environmental protection, recycling and free ways to protect our planet. We want participants to increase their ecological awareness and understand how important the responsibility for the environment is. Through contact with people from other countries, participants will be able to share their experiences, learn more about the each countries, learn more about the each cultures and also disprove negative stereotypes. During the project, all activities will be carried out in accordance with the rules of nonformal education. The main activity of our project will be the youth exchange, which will take place in Poronin from 17.09.2018 to 24.09.2018. During the exchange of young people, we will take part in the voluntary work in the Tatra National Park. More information will be available soon. 

All information about the project and implementation will be updated on Fanpage of our Foundation and on Fanpage of our project .