Nabór do projektu Let’s get a job!

Głównym tematem projektu jest bezrobocie wśród młodych ludzi. Ponadto priorytetem tego projektu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatywy i zaspokajania potrzeb poprzez rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności (umiejętności potrzebnych do zatrudnienia). Ponadto, po uczestnictwie w tej wymianie, młodzież lepiej zrozumie swoją rolę w społeczeństwie i przyszłości Europy, ponieważ dowiedzą się o potrzebie rozwijania działań w celu stworzenia nowych możliwości pracy i zaangażowania zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i społecznym.
Podczas wymiany młodzieży każdy zaangażowany kraj przedstawi swoją sytuację na rynku pracy młodzieży. Dlatego dzięki proponowanym działaniom nasz projekt spełnia potrzeby młodych ludzi; do ich potrzeb możemy zaliczyć: dostęp do informacji, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo, tolerancję, solidarność, świadomość znaczenia aktywności na rynku pracy w obecnym kontekście gospodarczym i ich rolę w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa europejskiego, potrzebę mam pracę i tak dalej.

Projekt odbędzie się w Horezu w Rumunii i będzie trwał

 od 21.10 do 31.10.2019r.

Szukamy 6 uczestników (wiek: 18-26) i jednego lidera grupy (brak limitu wieku)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy fundacja.efes@gmail.com