“European Integration as a Key to Our Success!”

Projekt „European Integration as a Key to Our Success!” nr 2017-3-PL01-KA105-046910 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej   Project Data/Dane Projektu: Project implemented by the European Foundation … Czytaj dalej “European Integration as a Key to Our Success!”